Водни помпи, хидрофори и аксесоари. Промишлена арматура. Екологични системи и решения. Иновационни технологии.
БУЛТЕХ СИСТЕМ ЕООД

МУЛТОА - сухи компостни тоалетни

МУЛТОА - сухи компостни тоалетни
БИОЛЕТ MullToa е уникална скандинавска технология за тоалетни системи без използване на вода. Водата е ограничен ресурс и освен това са необходими значителни разходи за изграждане на сградна канализационна система.  Технологията е на повече от 35 години и основната и цел е спестяване на вода и разходи за инсталации.

 

БИОЛЕТ MullToa e шведска прецизност и прагматичност. Технологията на BIOLET представлява най-общо казано суха тоалетна, т.е без нужда от вода и системи за отвеждане на отпадните води, септични ями и пр.. Крайният продукт е  сух компост, който вие може да използвате за наторяване на градината си. Вие спестявате разходите за ВиК инсталации за тоалетната си, спестявате и инвестициите за канализация, септични или други пречиствателни системи. Всичко това се замества от BIOLET.

В тоалетните на БИОЛЕТ MullToa е оптимизиран процесът на биологично разграждане. Течностите се изпаряват заедно с неприятните миризми и се отвеждат с вентилационна система вън от помещението и къщата... и всичко това оформено в елегантен дизайн.

 

БИОЛЕТ MullToa се използва толкова лесно, колкото и съществуващият класически вид тоалетни. Не се нуждаят от специална поддръжка и работят години наред без да създават проблеми. БИОЛЕТ MullToa са проектирани за дома, вилата, лодката или бунгалото.

 

Със своя подобрен контрол на течностите и циркулацията на въздуха БИОЛЕТ MullToa  е единствената компост-тоалетна, която предлага същото удобство както и класическата. БИОЛЕТ MullToa  не само е безопасна и надеждна, но има гъвкавото предимство да се монтира на което и да е място, дори там където има ограничен достъп до вода.

 

БИОЛЕТ MullToa  предлага практично и икономично решение и същевременно спомага за опазването на скъпоценната ни околна среда.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.