Водни помпи, хидрофори и аксесоари. Промишлена арматура. Екологични системи и решения. Иновационни технологии.
БУЛТЕХ СИСТЕМ ЕООД

Центробежни водни помпи

Центробежни водни помпи

CP 0.25 до 2.2kW
Центробежни електрически помпи

ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ЧИСТА ВОДА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА, СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ
ТИП: ПОВЪРХНОСТНИ
КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОБЕЖНИ

Центробежни водни помпиДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 160 л/мин (9.6 м³/ч)
 • Напор до 55м
Центробежни водни помпи

CP до 11kW
Центробежни електрически помпи

ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ЧИСТА ВОДА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА, СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ТИП: ПОВЪРХНОСТНИ
КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОБЕЖНИ

Центробежни водни помпиДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 900 л/мин. (54 м³/ч.)
 • Напор до 74м


Центробежни водни помпи

2CP
Центробежни помпи с две работни

колела


ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ЧИСТА ВОДА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА, СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОМИШЛЕНОСТ
ТИП: ПОВЪРЪХНОСТНИ
КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОБЕЖНИЦентробежни водни помпи
ДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 450 л/мин. (27 м³/ч.)
 • Напор до 112 м
Центробежни водни помпи

2-4CP

Центробежни многостъпални помпи

ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ЧИСТА ВОДА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА, СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ
ТИП: ПОВЪРХНОСТНИ
КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОБЕЖНИ МНОГОСТЪПАЛНИ

Центробежни водни помпиДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до130 л/мин.  (7.8 м³/ч.)
 • Напор до 52 м
Центробежни водни помпи

2-4CR
Центробежни многостъпални помпи

 
ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ЧИСТА ВОДА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА, СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ
ТИП: ПОВЪРХНОСТНИ
КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОБЕЖНИ МНОГОСТЪПАЛНИ

Центробежни водни помпиДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 130 л/мин (7.8 м³/ч)
 • Напор до 66 м


Центробежни водни помпи

NGA
Центробежни помпи с работно

колело открит тип

 

ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ЧИСТА ВОДА ИЛИ С НЕЗНАЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРИМЕСИ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА, ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ТИП: ПОВЪРХНОСТНИ
КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОБЕЖНИ

Центробежни водни помпи
ДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 350 л/мин. (21 м³/ч.)
 • Напор до 20 м

Центробежни водни помпи

NGA-PRO
Центробежни помпи от неръждаема

стомана с работно колело открит тип


ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ЧИСТА ВОДА ИЛИ С НЕЗНАЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРИМЕСИ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ТИП: ПОВЪРЪХНОСТНИ
КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОБЕЖНИ

Центробежни водни помпи

ДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 350 л/мин. (21 м³/ч.)
 • Напор до 20 м
Центробежни водни помпи

HF /Medium flow rates/

Центробежни електрически помпи 

Висока производителност

ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ЧИСТА ВОДА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ТИП: ПОВЪРЪХНОСТНИ
КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОБЕЖНИ

Центробежни водни помпи
ДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 600 л/мин (36 м³/ч)
 • Напор до 39 м
Центробежни водни помпи

HF /High flow rates/

Центробежни електрически помпи 

Висока производителност


ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ЧИСТА ВОДА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ТИП: ПОВЪРЪХНОСТНИ
КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОБЕЖНИ

Центробежни водни помпи


ДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 2200 л/мин. (132 м³/ч.)
 • Напор до 24.5 м

Центробежни водни помпи

F
Центробежни помпи стандарт

"EN 733"

 
ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ЧИСТА ВОДА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНОСТ
ТИП: ПОВЪРЪХНОСТНИ
КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОБЕЖНИ

Центробежни водни помпи
ДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 6000 л/мин. (360 м³/ч.)
 • Напор до 95 м

Центробежни водни помпи

AL-RED
Центробежни помпи от неръждаема
стомана

 

ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ЧИСТА ВОДА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА, ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ТИП: ПОВЪРХНОСТНИ
КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОБЕЖНИ
Центробежни водни помпи
ДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 600 л/мин. (36 м³/ч.)
 • Напор до 39 м

Центробежни водни помпи
CM
Центробежни електрически помпи

ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ЧИСТА ВОДА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА, СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОМИШЛЕНОСТ
ТИП: ПОВЪРХНОСТНИ
КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОБЕЖНИ


Центробежни водни помпиДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 4000 л/мин. (240 м³/ч.)
 • Напор до 93 м

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.