Водни помпи, хидрофори и аксесоари. Промишлена арматура. Екологични системи и решения. Иновационни технологии.
БУЛТЕХ СИСТЕМ ЕООД

Потопяеми помпи за чисти и замърсени води

Помпи за чисти води

Потопяеми водни помпи за чисти води

4SR
Потопяеми помпи 4"

ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ЧИСТА ВОДА С КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ТВРЪРДИ ЧАСТИЦИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 150
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА, СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОМИШЛЕНОСТ
ТИП: ПОТОПЯЕМИ
КАТЕГОРИЯ: ПОТОПЯЕМИ ЗА ДИАМЕТЪР 4"

Потопяеми водни помпи за чисти водиДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 375 л/мин  (22.5 м³/ч)
 • Напор до 506 м
Потопяеми водни помпи за чисти води

6SR
Потопяеми помпи 6"

 
ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ЧИСТА ВОДА С КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ТВРЪРДИ ЧАСТИЦИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 100

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ТИП: ПОТОПЯЕМИ
КАТЕГОРИЯ: ПОТОПЯЕМИ ЗА ДИАМЕТЪР 6"

Потопяеми водни помпи за чисти води
ДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 1000 л/мин. (60 м³/ч.)
 • Напор до 381 м
Потопяеми водни помпи за чисти води

DAVIS
Потопяема помпа с периферно

работно колело

 

ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ЧИСТА ВОДАПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА, СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ТИП: ПОТОПЯЕМИ
КАТЕГОРИЯ: ПОМПИ С ПЕРИФЕРНИ РАБ. КОЛЕЛА
Потопяеми водни помпи за чисти води
ДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 50 л/мин. (3 м³/ч.)
 • Напор до 68 м
 • Мощност 0.75 kW
Потопяеми водни помпи за чисти води

4BLOCK
4" моноблок потопяема помпа

 

ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ЧИСТА ВОДА С КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ТРЪРДИ ЧАСТИЦИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 150

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА, СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ТИП: ПОТОПЯЕМИ
КАТЕГОРИЯ: МОНОБЛОК ЗА ДИАМЕТЪР 4"

Потопяеми водни помпи за чисти водиДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 150 л/мин. (9 м³/ч.)
 • Напор до 128 м
Потопяеми водни помпи за чисти води

3SD
Потопяеми помпи 3"

ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ЧИСТА ВОДА С КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ТВРЪРДИ ЧАСТИЦИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 250гр на 1000л
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА, СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОМИШЛЕНОСТ
ТИП: ПОТОПЯЕМИ
КАТЕГОРИЯ: ПОТОПЯЕМИ ЗА ДИАМЕТЪР 3"

Потопяеми водни помпи за чисти водиДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 41 л/мин (2.5 м³/ч)
 • Напор до 128 м
Потопяеми водни помпи за чисти води
4SD 4
Потопяеми помпи


ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ЧИСТА ВОДА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА, СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ТИП: ПОТОПЯЕМИ
КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОБЕЖНИ ПОТОПЯЕМИ ЗА ДИАМЕТЪР 4"

Потопяеми водни помпи за чисти водиДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 100 л/мин (6.0 м³/ч)
 • Напор до 376 м
Потопяеми водни помпи за чисти води

4 QGD
Потопяеми винтови помпи 4"

ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ЧИСТА ВОДА С КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ТВРЪРДИ ЧАСТИЦИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 250
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА, СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОМИШЛЕНОСТ
ТИП: ПОТОПЯЕМИ
КАТЕГОРИЯ: ПОТОПЯЕМИ ЗА ДИАМЕТЪР 4"

Потопяеми водни помпи за чисти водиДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 41 л/мин (2.5 м³/ч)
 • Напор до 128 м
Потопяеми водни помпи за чисти води

TOP
Потопяеми дренажни помпи за

отточни води


ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ
: ДРЕНАЖНИ НЕЗАМЪРСЕНИ ОТТОЧНИ ВОДИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА
ТИП: ПОТОПЯЕМИ
КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОБЕЖНИ

Потопяеми водни помпи за чисти води
ДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 360 л/мин. (21.6 м³/ч)
 • Напор до 14.5 м


Потопяеми водни помпи за чисти води

TOP MULTI
Потопяема помпа с много-перково

работно колелоИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ЧИСТА ВОДА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА, СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ

ТИП: ПОТОПЯЕМИ

КАТЕГОРИЯ: МНОГОСТЪПАЛНИ
Потопяеми водни помпи за чисти води
ДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 120 л/мин. (7.2 м³/ч.)
 • Напор до 40 м
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.