Водни помпи, хидрофори и аксесоари. Промишлена арматура. Екологични системи и решения. Иновационни технологии.
БУЛТЕХ СИСТЕМ ЕООД

Сухи компостни тоалетни БИОЛЕТ

Какво е суха компостна тоалетна БИОЛЕТ МУЛТОА? Какво трябва да знаем за нея?


БИОЛЕТ MullToa е уникална скандинавска технология за тоалетни системи без използване на вода. Водата е ограничен ресурс и освен това са необходими значителни разходи за изграждане на сградна канализационна система.  Технологията е на повече от 35 години и основната и цел е спестяване на вода и разходи за инсталации.

 

БИОЛЕТ MullToa e шведска прецизност и прагматичност. Технологията на BIOLET представлява най-общо казано суха тоалетна, т.е без нужда от вода и системи за отвеждане на отпадните води, септични ями и пр. Крайният продукт е  сух компост, който вие може да използвате за наторяване на градината си. Вие спестявате разходите за ВиК инсталации за тоалетната си, спестявате и инвестициите за канализация, септични или други пречиствателни системи. Всичко това се замества от BIOLET.

Често задавани въпроси:

Колко често трябва да изпразвам хумус-касетата? – При непрекъсната употреба, касетата трябва да се изпразва всеки 4-6 седмици. В лятната къща това означава един или два пъти на сезон.

Готов ли е за незабавна употреба компостът от касетата? – Ако изпразването става, преди сезона във вилата, то компостът може веднага да се сложи в цветната ви градзина. Ако Биолет МУЛТОА се използва непрекъснато, то препоръчително е да се остави да отлежи известно време преди използването му като тор.

Какво е суха компостна тоалетна БИОЛЕТ СЕПАРЕРА? Какво трябва да знаем за нея?

Биолет СЕПАРЕРА e биологична разделяща тоалетна. Моделите от серията СЕПАРЕРА имат елегантен дизайн в същото време са и много функционални. СЕПАРЕРА са  произведени от еко-материали и са предвидени за дългогодишна употреба. Биолетите СЕПАРЕРА са лесни за употреба, при тях  човешки отпадъци се редуцират до 90%, тъй като урината се отделя от твърдите отпадъци. На тоалетната не и трябва вода за обслужване, канални и септични ями.  Също така не е необходимо в помещението да се поддържа определена температура. Единственото нещо което трябва да направите е да монтирате СЕПАРЕРА и да и добавите стартов компост.

Често задавани въпроси:

Сухи компостни тоалетни -  БИОЛЕТ
Как да избера подходящата БИОЛЕТ за мен?
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.