Водни помпи, хидрофори и аксесоари. Промишлена арматура. Екологични системи и решения. Иновационни технологии.
БУЛТЕХ СИСТЕМ ЕООД

Потопяеми помпи за мръсни води

Потопяеми водни помпи за мръсни води

DTRT
Потопяеми помпи

ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ОТПАДНИ ВОДА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА, ПРОМИШЛЕНОСТ, ЖИВОТНОВЪДСТВО
ТИП: ПОТОПЯЕМИ
КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОБЕЖНИ

Потопяеми водни помпи за мръсни водиДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 300 л/мин. (18 м³/ч.)
 • Напор до 38,6м
Потопяеми водни помпи за мръсни води

TOP-VORTEX
Потопяеми помпи за замърсени водиИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ДРЕНАЖНИ ЗАМЪРСЕНИ ВОДИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА
ТИП: ПОТОПЯЕМИ
КАТЕГОРИЯ: ВИХРОВИ
Потопяеми водни помпи за мръсни водиДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 180 л/мин. (10.8 м³/ч)
 • Напор до 7 м
Потопяеми водни помпи за мръсни води

BC
"Двуканални" потопяеми помпи

за канализационни води 


ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ
: ОТПАДНА ДРЕНАЖНА ФЕКАЛНА ВОДА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА, СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОМИШЛЕНОСТ
ТИП: ПОТОПЯЕМИ
КАТЕГОРИЯ: ДВУПЕРКОВИ

Потопяеми водни помпи за мръсни водиДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 750 л/мин. (45 м³/ч.)
 • Напор до 15 м
Потопяеми водни помпи за мръсни води

BC-MF
"Двуканални" потопяеми помпи

за канализационни води

 

ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ДРЕНАЖНА ФЕКАЛНА ВОДА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА, СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОМИШЛЕНОСТ
ТИП: ПОТОПЯЕМИ
КАТЕГОРИЯ: ДВУПЕРКОВИ

Потопяеми водни помпи за мръсни водиДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 750 л/мин. (45 м³/ч.)
 • Напор до 15 м
Потопяеми водни помпи за мръсни води

MC /45
"Двуканални" потопяеми помпи за

канализационни води


 

ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ДРЕНАЖНА ФЕКАЛНА ВОДА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА, СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ
ТИП: ПОТОПЯЕМИ
КАТЕГОРИЯ: ДВУПЕРКОВИ

Потопяеми водни помпи за мръсни водиДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 750 л/мин. (45 м³/ч.)
 • Напор до 14 м
Потопяеми водни помпи за мръсни води

MC /50-70
"Двуканални" потопяеми помпи за

канализационни води

 

ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ДРЕНАЖНА ФЕКАЛНА ВОДА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА, СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОМИШЛЕНОСТ
ТИП: ПОТОПЯЕМИ
КАТЕГОРИЯ: ДВУПЕРКОВИ

Потопяеми водни помпи за мръсни водиДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 1600 л/мин. (96 м³/ч.)
 • Напор до 25 м
Потопяеми водни помпи за мръсни води

D
 Потопяеми дренажни помпи

за чисти води

 

ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ДРЕНАЖНИ НЕЗАМЪРСЕНИ ОТТОЧНИ ВОДИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА, СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ
ТИП: ПОТОПЯЕМИ
КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОБЕЖНИ

Потопяеми водни помпи за мръсни водиДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 400 л/мин. (24 м³/ч)
 • Напор до 27 м
Потопяеми водни помпи за мръсни води

VX-MF
"Вихрови" потопяеми помпи

за канализационни води

 


ИЗПОМПВАНА ТЕЧНОСТ: ДРЕНАЖНА ФЕКАЛНА ВОДА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В БИТА, СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОМИШЛЕНОСТ
ТИП: ПОТОПЯЕМИ
КАТЕГОРИЯ: ВИХРОВИ С ПЕРКИ

Потопяеми водни помпи за мръсни води
ДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подаване до 650 л/мин. (39 м³/ч.)
 • Напор до 12 м
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.