Водни помпи, хидрофори и аксесоари. Промишлена арматура. Екологични системи и решения. Иновационни технологии.
БУЛТЕХ СИСТЕМ ЕООД

Зазимяване на поливни системи

Зазимяване

Всяка година, преди първото замръзване, е необходимо да се зазимят поливните. Това е важно за всички системи за напояване и водоснабдяване в регионите, където през зимата има ниски отрицателни температури  и тръбите могат да замръзнат.

Поради потенциалните проблеми, които могат да възникнат при неправилно зазимяване на поливната и водопроводната система, ние ви препоръчваме да се обадите на специалист.

Дори ако сте пресуши водата от вашата поливна система , винаги може да остане малко вода в системата и да замръзне. Независимо от какъв материал са тръбите  PVC или полиетиленови водата в тях замръзва. Това може да доведе до спукване и теч на инсталацията през пролетта.

За да се минимизира рискът и щетите от замръзване, ще трябва да се подготви за зимни условия вашата система за напояване. В областите, в зимни условия е задължително, напоителни системи да се предвидят и да монтират  необходимите  елементи за източване. За целта първо спрете водозахранването  към поливната система.  Ако към поливната инсталация е налице помпа, то тя се източва или се прибира. Ако поливната система се захранва от централен водопровод, то спирателния кран се изолира добре от студа.Има три метода на източвания  на водата: източване чрез продухване, ръчно източване или автоматично източване. Ако не знаете вашия тип система , най-добре е да използвате метода -продухване с компресор. За целта на входа на системата или на някой ръчен хидрант се включва компресор. Така въздуха  преминава по системата и избутва водата. Отварят се последователно всички кръгове на поливната система.Оставят отворени и всички изпускатели и пробки на електромагнитните клапани. Почиства се филтъра на инсталацията. Програматорът се изключва.

Зазимяване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Носете работни предпазни очила за безопасност ! Винаги трябва да се внимава, когато се издуха напоителна система със сгъстен въздух. Сгъстеният въздух може да доведе до сериозни наранявания, включително и сериозни увреждания на очите, от плаващи отломки. Винаги носете предпазни очила за безопасност и не стоите над напоителните компоненти ( тръби, разпръсквачи и клапани ) по време на процеса на продухване. Препоръчва ме ви да се обърнете към квалифицирано лице или  лицензирана фирма за извършване на зазимяването на вашата поливна инсталация по този метод.

Ако нямате компресор може да приложите ръчен метод източване , когато ръчни клапани са разположени в края и на най-ниските точки на напоителните тръби. За изпускане на тези системи, е необходимо просто да се изключи подаването на водата за напояване и да се отворят всички ръчни клапани.

При положение, че сте поставили правилно кранове с изпускатели и не сте поставили тефлон на резбата на разпръсквачите, поливната система ще пезимува успешно и без да се продухва с компресор, ако са спазени останалите условия за зазимяване.

 

 При автоматично източване на системата, ви препоръчваме да прочетете инструкцията за употреба към системата или се обърнете към квалифицирано лице или  лицензирана фирма.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.