Водни помпи, хидрофори и аксесоари. Промишлена арматура. Екологични системи и решения. Иновационни технологии.
БУЛТЕХ СИСТЕМ ЕООД

Табла защита и пуск

Табла за защита и пуск. Водни помпи.

 Защита IU 4
Защита за монофазни електродвигатели по ток и напрежение
Ток                                 > 4 А
Напрежение                   < 175 V
Захранване                    Монофазно 
Мощност на двигателя    до 0,37 kW
Номинален ток                4 А
Табла за защита и пуск. Водни помпи.

 


 Защита IU 6
Защита за монофазни електродвигатели по ток и напрежение
Ток                                 > 6 А
Напрежение                   < 175 V
Захранване                    Монофазно 
Мощност на двигателя    до 0,37 kW
Номинален ток                6 А
 
Табла за защита и пуск. Водни помпи.

 Защита IU 10
Защита за монофазни електродвигатели по ток и напрежение
Ток                                 > 10 А
Напрежение                   < 175 V
Захранване                    Монофазно 
Мощност на двигателя    до 0,37 kW
Номинален ток                10 А
Табла за защита и пуск. Водни помпи.


 Защита с ултра датчик
Директно захранване      до 2,2 kW
Захранване                     Монофазно 
Мощност на двигателя     до 0,37 kW
Номинален ток                 16 А
Табла за защита и пуск. Водни помпи.

Табло QEМ 150
Токова защита на сондажна помпа без електроди за ниво.
Захранване                    Монофазно 
Мощност на двигателя    до 0,37 kW
Номинален ток                11 А
Табла за защита и пуск. Водни помпи.

Табло QEМ 200
Токова защита на сондажна помпа без електроди за ниво.
Захранване                    Монофазно 
Мощност на двигателя    до 0,37 kW
Номинален ток                13 А
Табла за защита и пуск. Водни помпи.

Табло QEМ 300
Токова защита на сондажна помпа без електроди за ниво.
Захранване                    Монофазно 
Мощност на двигателя    до 0,37 kW
Номинален ток                18 А
Табла за защита и пуск. Водни помпи.

Табло QES 300
Токова защита на трифазна дренажна помпа без електроди за ниво.
Захранване                   Трифазно
Мощност на двигателя    2,2 kW
Номинален ток                6,5 А
Табла за защита и пуск. Водни помпи.

Табло EVOLUTION MONO
Токова защита на сондажна помпа без електроди за ниво следи и по cos.
Захранване                    Монофазно 
Мощност на двигателя    oт 0,37 до 2,2 kW
Номинален ток                от 2 до 16 А
Табла за защита и пуск. Водни помпи.

 Табло QE2М/1,5
Токова защита с последователно включване на две помпи.
Захранване                    Монофазно 
Мощност на двигателя    2 х 1,1 kW
Номинален ток                10 А
Табла за защита и пуск. Водни помпи.

Табло QE2М/2
Токова защита с последователно включване на две помпи.
Захранване                    Монофазно 
Мощност на двигателя    2 х 1,5 kW
Номинален ток                16 А
Табла за защита и пуск. Водни помпи.

Табло QE2Т/4
Токова защита с последователно включване на две помпи.
Захранване                    Трифазно
Мощност на двигателя     2 х 3 kW
Номинален ток                от 6 до 10 А
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.